Valencià Valencià Castellano Castellano

Contacte

Envieu-nos els vostres suggeriments

Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.
Aquest camp és obligatori.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en enviar este formulari omplit, vosté presta el consentiment perquè l’Ajuntament d’Alzira incorpore les seues dades personals a un fitxer de dades què esta entitat és responsable. Tot això amb la finalitat de prestar els servicis que prèviament han sigut requerits o d'aportar informació referent a la seua consulta. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel • lació i oposició, en els termes i condicions del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en l'Ajuntament d’Alzira, c/ Sant Roc 6, 46600, Alzira, València, Espanya. O pot remetre un correu electrònic a transparencia@alzira.es

Text per identificar Refresca CAPTCHA Refresca CAPTCHA