Relacio de bens immobles que siguen de la seua propietat o sobre els que ostenten algún dret legal