04. Estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats